NYTT från Glasbrukskajen

­­­­Havets dag genererade ett kvarts ton mindre skräp i vattnet utanför oss

2018-06-09

Havets dag 2018 genomfördes idag den 9 juni i Malmö. På nio platser runt Malmös kust rensades hav och stränder som en del i att uppfylla Malmös globala mål för hållbar utveckling och då särskilt mål 14 - Hav och marina resurser ”Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling".

På Glasbrukskajen hade ett gäng från Malmö Sportdykarklubb samlats och tillsammans med engagerade boende i området, plockades det upp cirka 250 kg skräp. Det som bärgades från vattnet var ett par cyklar, en sparkcykel, flera däck och många burkar, plastpåsar med mera.

Arrangemanget väckte stort intresse bland de badande längs Glasbrukskajen och speciellt barnen förundrades över att det finns folk som är så dumma att de slänger saker i havet.

Totalt samlades det in cirka 1,5 ton skräp på de nio platser i Malmö som omfattades av Havets dag 2018.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande: