IN CASE OF EMERGENCY

Brandsäkerhet är en lagstadgad skyldighet för vår bostadsrättsförening att sköta.

Du får inte ställa prylar eller barnvagnar i trapphuset. Våra lägenheter är brandceller vilket innebär att lägenheten är brandsäker i ca 60 min vid t ex brand hos din granne. Vid rökutveckling i trapphuset, stäng dörren och vänta på att bli evakuerad via balkong.

I händelse av brand i garaget finns en brandsläckare i slussen till 10 B.

Dessutom - det är absolut helt förbjudet att röka i våra trapphus eller överhuvudtaget i någon av våra gemensamma utrymmen!