Trivselregler

Trivselregler hos oss på Glasbrukskajen.

Notera att det i trivselreglerna står att gård, trappor, trapphus och entréer inte får belamras med skräp, bildäck, cyklar, barnvagnar etc.

Detta gäller även växter som satts in för vinterförvaring - växter som satts i fönsternischer omfattas också.

Vid brand måste räddningstjänsten lätt kunna utrymma huset och om exempelvis en barnvagn tar eld utvecklas enormt mycket rök. Giftig rök bildas också av bildäck och dessa får därför inte förvaras i förråden.

Det bör även noteras vad som gäller vid förvaring av brandfarliga saker som gasol och andra brandfarliga vätskor i förråd/flerfamiljshus.