Malmö stads förslag till gestaltningsprogram av Glasbrukskajen

Malmö stad tog i januari 2009 fram ett förslag till gestaltningsprogram av Glasbrukskajen. Genom JM har föreningen tagit del av det och förslaget finns att ladda hem från hemsidan i pdf-format.

Se också Detaljplan för kvarteret Glasbruket och norra delen av kvarteret Cementen i Limhamn i Malmö.

Gestaltningsprogram,
framtaget av Malmö stad