Städning, underhåll och avfall/miljö

Städning

Fr o m den 5 mars 2015 anlitar Brf Glasbruket 1, Brf Glasbruket 2 och Brf Glasbruket 3 Byggex Construction AB som städbolag.
Läs mer om Byggex Construction AB på www.byggex.se.

Städningen görs på onsdagar. Dörrmattor och annat måste då vara borttagna  utanför lägenhetsdörrarna. Växter i trapphusens fönster får inte placeras där.

Eventuella synpunkter på den inre skötseln meddelas till gabuteljen@gmail.com.


Underhåll som du gör i din lägenhet

Det finns flera saker du behöver underhålla i din lägenhet, se följande filmer om hur du gör:


Yttre underhåll

För det yttre underhållet - trädgård, snöskottning mm - ansvarar Handyman.

För avtalen gällande städning och yttre underhåll svarar GAs styrelse.


Källsortering

När det gäller källsorteringen har uppdraget gått till RAGN-SELLS AB.
 
 
Båda avtalen skrivs på ett år.
 
Källsorterat avfall töms måndagar och torsdagar. Hushållsavfall tar VA SYD hand om och där har vi tömning på onsdagar. Utrymme finns för fler kärl, men för att hålla kostnaderna nere har styrelsen valt att inte utöka antalet. Blir vi bättre på att sortera behövs heller inte ytterligare kärl.
 

I miljörummet slänger vi det som det finns kärl till. Osorterat både brännbart och icke brännbart material tar inte Ragn-Sells personal med sig utan det måste var och en själv göra sig av med på Sysavs anläggningar.

 

Miljöintyg - El från vindkraft

Avfalls- och miljöansvarig i föreningen är Lucas Jönsson.

 
Om sortering av matavfall finns att läsa på www.vasyd.se/matavfall
Har du frågor ringer du VA Syds kundtjänst på tfn 040-635 10 00.