Glasbrukskajens historia

En boende i vår bostadsrättsförening hittade ett begagnat häfte om Glasbrukskajens historia på ett antikvariat.

A. B. Mellins glasbruk i Limhamn 1899-1905 och
dess
efterträdare A. B. Malmö glasbruk 1916-1928
samt A. B. Termolit 1928-35

Vid slutet av 1890-talet var den svenska buteljglasindustriens ledande företag koncentrerade till Göteborgsregionen (Surte), Vänernregionen (Liljedahl och Årnäs) samt Askersundstrakten (Hammar). En tendens till nygrundning i sjöstäder började göra sig gällande genom buteljbruk i Gävle och Västervik. Ett något äldre bruk fanns i Arboga, etablerat på 1870-talet. Som ett ytterligare led i denna utveckling kommer grundandet av buteljglasbruket i Limhamn, 1890-talets största nyetablering inom branschen.

Under slutet av 1800-talet växte en betydande buteljexport till den brittiska marknaden fram. Denna export var koncentrerad till de båda storföretagen Liljedahl och Surte. Emellertid fanns ytterligare efterfrågan på svenskt glas till denna marknad. Och här kommer Skåne in i bilden.

Klicka här för att läsa hela texten.