Balkong/uteplats, staket

Brf Glasbruket 1 har i samarbete med Tema Arkitekter tagit fram en ritning på hur staketen ska se ut på uteplatserna om någon vill inhängda dem.

Respektive bostadsrättsinnehavare anlitar själv snickare. Hur det ska se ut och vad det ska vara för träslag framgår av ritningen, 20111027/VRD.

Staketet skall sättas inom det skötselområde som respektive bostadsrättsinnehavare har och ej utanför detta. Respektive bostadsrättsinnehavare är också ansvarig för fortsatt skötsel och underhåll av staketet, det åligger således inte föreningen att underhålla detta.