Föreningen

Brf Glasbruket 1 består av 39 bostadsrätter fördelade på tre trappuppgångar.

Våra närmaste grannar är Brf Glasbruket 2 och Brf Glasbruket 3.