Försäkringar

Brf Glasbruket 1 är fastighetsförsäkrad i Trygg-Hansa,
försäkringsnummer 25-0680804-03.

Till fastighetsförsäkringen är det kopplat tillägget om bostadsrätt.

Tilläggsförsäkringen gäller för bostadsrättshavare i Brf Glasbruket 1.

Trygg-Hansas villkor för Hemförsäkring, Bostadsrättsförsäkring, gäller. Grundsjälvrisken är 1 200 kr. Särskild självrisk kan finnas, t ex vid vattenläckage är självrisken 2 000 kr.