Försäljning av lägenhet

Du som funderar på att sälja din lägenhet ska informera mäklaren om nedanstående.

  1. När du som säljare beslutat att anlita mäklare för att sälja din lägenhet vill vi i styrelsen att mäklaren kontaktar oss.

  2. Be mäklaren besöka vår hemsida för att skapa sig en bild av vår förening och allt som händer på Glasbrukskajen i Limhamn.

  3. När du som mäklare fått ett uppdrag av någon av våra medlemmar ska du kontakta vår ekonomiska förvaltare BoNea Förvaltning AB för att få en så kallad mäklarbild på lägenheten. När du har en köpare ska du skicka in medlemsansökan till BoNea som tar en upplysning på den tilltänkta köparen. De skickar sedan upplysning och ansökan vidare till föreningens styrelse. Du når BoNea på adressen info@bonea.se.

  4. Mäklaren ska lämna uppgifter till tilltänkt medlem så att denna kan komma i kontakt med styrelsen innan avtal skrivs.  

  5. Då kontrakt upprättats kräver styrelsen att få träffa säljare, köpare och mäklare tillsammans i bostaden som ska byta ägare - detta för att underlätta och förtydliga vad som ingår i köpet. Styrelsen vill innan överlämningen även  besikta bostaden, räkna nycklar etc. Vid denna träff samlar vi också in information om vad den nya medlemmen önskar för information på brevlåda och dörrskylt samt vilket telefonnr som ska kopplas till porttelefonen.

  6. Efter det att den nya medlemmen flyttat in kommer en representant från styrelsen att ta kontakt med köparen för att informera om föreningen, låssystem, förrådsutrymme, garage, samfällighet och de förmåner och skyldigheter som boende har i Brf Glasbruket 1. Vi informerar samtidigt om hur man ansöker om extra parkeringsplats och extranycklar till port eller dörrar.

  7. Den nya medlemmen ska omgående meddela e-postadress, telefonnummer och närmast anhörig som inte bor i huset till info@glasbrukskajen.com. Detta för att underlätta informationshanteringen inom föreningen. Vi strävar efter att vara så miljöanpassade som möjligt och på samma gång använda den digitala tekniken som informationskanal. Löpande information om mindre förändringar kommer på hemsidan. Information av högre sekretess och mer personlig karaktär skickas via e-post.

Kontaktpersoner i styrelsen återfinns under rubriken Styrelsen

Information till dig som är mäklare och dig som funderar på att flytta in hos oss på Glasbrukskajen