Energideklaration

Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader har det införts en lag om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus.

Från och med den 1 juli 2012 har lagen ändrats för att det ska bli lättare för dig som ska köpa eller hyra en byggnad att jämföra byggnadens energiförbrukning med andra. Energiprestandan ska anges i annonser när byggnaden ska säljas eller hyras ut och energideklarationen ska visas för spekulanter innan byggnaden säljs.